رباعی

شعر

چند رباعی برای تخریب قبور ائمه بقیع: ازاینهمه خوب درجهان خوب تری
مرغوب تری اگرکه مخروب تری
 تاکور شود هرآنکه نتواند دید
بی گنبد و بی ضریح محبوب تری
2:
ازآنهمه خاک انتخابت کردند
پس منشاء اینهمه ثوابت کردند
گاهی سبب خیرعدو خواهدشد
آباد شدی چونکه خرابت کردند
3:
اینها که همیشه جنگ را باخته اند
 تخریب کنند گوئیا ساخته اند
زود است که بشنویم درشهر رسول
بین الحرمین راه انداخته‌اند
4:
عمری ست به شیعیان حسادت دارند
بدجور به یکدگر شباهت دارند
ازکوچه واز بقیع دانستم که
اینها به خراب کردن عادت دارند
5:
شدگنبدتان سپهر، زیرا خم بود
صد پنجره فولاد هم اینجا کم بود
باید که خراب میشد اینجا چونکه
پهنای ضریحتان فقط عالم بود
6:
ازبغض بقیع آسمان شاکی شد
 این بود که آب باعث پاکی شد
 یک سوم جسم هرکسی ازخاک است
چون ثلث ائمه قبرشان خاکی شد

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی